Floral & art event

La Clau de l'Art. Girona, Temps de flors 2019

Video realitzat per Joan Porcel 

@joanporcel