Subvencions per rehabilitar

13/10/2021

Subvencions per rehabilitar i invertir en energies renovables per l'autoconsum, emmagatzement i tèrmiques del sector residencial

La rehabilitació dels habitatges entra a l’agenda Europea per millorar l’eficiència energètica i fer front a la lluita del canvi climàtic.

 

El 85% del parc d’edificis existent tenen una qualificació energètica molt baixa (lletres E, F, G). I la millora energètica d’un habitatge qualificat amb una “G” i que passi a obtenir una qualificació “A” pot suposar un estalvi energètic d’un 89%. Una contribució important en la transició energètica i lluita contra el canvi climàtic.

 

La nova llei del canvi climàtic té unes previsions a complir abans del 2030. I en menys d’aquest 9 anys Europa vol arribar amb aquesta norma europea de la descarbonització l'any 2050.

La previsió:

23% menys de gasos efecte hivernacle.

42% en consum d’energies renovables

39,5% menys d’energia primària

74% d’electricitat a partir d’energia renovables.

 

¿Quines són les facilitats i subvencions que puc trobar per rehabilitar un habitatge?

Si vius a un poble de menys de 5000 habitants i vols rehabilitar el teu espai. Estàs de sort! Des del novembre de 2021 i fins el desembre de 2023 i fins a esgotar el pressupost et pots beneficiar del Programa PREE 5000 presentat a través de l’IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía).

Programa PREE 5000  

Per edificis existents destinats a qualsevol ús en municipis de <5000 habitants inclosos dins el Repte demogràfic

.

S’ha de millorar la qualifiació energètica una lletra, respecte a la qualificació inicial de l’edifici i s’ha d’estalviar un 30% d’energia primària no renovable.

 

Per a persones físiques o jurídiques priopietaries d’edificis existens destinats a qualsevol ús.

 

Les actuacions subvencionables són:

  • Millora de l’evolvent tèrmic (fins el 50% del seu cost): Aïllament i finestres.
  • Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques (fins al 40 % del seu cost): Subsitutció de l’energia convencional per energía solar tèrmica, geotèrmica o biomassa. També millora de l’eficiència energètica de subsistemes de generació com la bomba de calor i dels subsistemes de distribució, regulació, control i emissió de les instal·lacions tèrmiques.
  • Millora de les instal·lacions d’il·luminació (fins al 20% del seu cost).

Per fer les sol·licituds de les subvencions i justificacions cal adjuntar la informació de tècnics i experts que puguin valorar els problemes reals de l’edifici i aconsellar les solucions tècniques adequades per millorar la qualitat de vida i el rendiment econòmic dels propietaris.

 

¿Quins beneficis té la rehabilitació d’edificis?

La rehabilitació d’una casa, habitatge, o edifici té la capacitat de millora la vida de les persones que hi viuen i/o la utilitzen. Una millora en la salut, el confort i la sostenibilitat del planeta, l’estalvi i l’accessibilitat.

Més sostenibilitat: Millorant l’aïllament i la ventilació es redueix el consum d’energia i per tant va directament lligat a una factura menor i en efecte, pagar menys. A més a més si s’aprofiten les energies renovables com pot ser la llum del sol o es recicla l'aigua, pot aportar un estalvi i una reducció del consum perquè aprofitariem els recursos naturals existents per poder generar energia a la casa/habitatge/edifici. I per tant un aprofitament del recursos, una reducció de les emissions d’efecte hivernacle i la lluita contra el canvi climàtic. A més a més, es pot apostar per a incorporar materials naturals, Km 0, o reciclables i així disminuir l’impacte al medi ambient.

Si els recursos venen de més a prop, cal menys transport.

Més estalvi i eficiència energètica: Es tracta d’inversions rendible. Molts ens pregunteu com baixar la factura de llum i gas. La rehabilitació produeix un estalvi econòmic directe en la despesa energètica i un impacte directe en la salut dels seus habitants. Per altra banda també implica una revaloració econòmica al mercat immobiliari.

Més salut i confort: En la rehabilitació es pot augmentar notablement el confort tèrmic i acústic i per tant el benestar dels seus usuaris. Així mateix es poden resoldre els problemes de salubritat com l’aparició d’humitats i fongs provocats per la falta d’aïllament o deficiències en la ventilació.

Més accessibilitat: L’eliminació de barreres arquitectòniques existents fa que els habitatges siguin més accessibles contribuint a la integració social dels col·lectius més vulnerables.
FONTS:

https://www.idae.es/ca/node/23360

https://www.idae.es/index.php/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-5000-rehabilitacion